ĐỊA ĐIỂM VÀ LIÊN HỆ

VỀ DIỄN ĐÀN

CHƯƠNG TRÌNH

THUYẾT TRÌNH VIÊN

ĐĂNG KÝ

Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam 

với động lực năng suất 

Accelerating Vietnam’s Development with the Productivity Driver

Bộ Khoa học và Công nghệ
Ministry of Science and Technology

Cơ quan tổ chức
 Organized by 

Cơ quan thực hiện
 Implemented by

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Directorate for Standards, Metrology and Quality

Cơ quan bảo trợ
 Supported by

Tổ chức Năng suất Châu Á
Asian Productivity Organization

DIỄN ĐÀN NĂNG SUẤT QUỐC GIA

NATIONAL PRODUCTIVITY FORUM

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2023

DIỄN ĐÀN NĂNG SUẤT QUỐC GIA 2023

Năng suất và đổi mới sáng tạo được xem là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, kinh tế số.

Diễn đàn Năng suất Quốc gia là sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ ngành và tổ chức trong nước, quốc tế tổ chức nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch cải thiện năng suất quốc gia của Chính phủ, vì sự thịnh vượng của quốc gia và doanh nghiệp..

Diễn đàn Năng suất Quốc gia năm 2023 với sự tham dự của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức nghiên cứu và hoạch định chính sách hàng đầu trong nước cũng như quốc tế, chuyên gia về năng suất và các hiệp hội, tổ chức/doanh nghiệp sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề tác động đến năng suất, đổi mới sáng tạo và đề xuất một số giải pháp trọng tâm nhằm đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Ngài Indra Pradana Singawinata -
Tổng thư ký Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

BUỔI SÁNG

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ (tiến hành song song)

CHƯƠNG TRÌNH

BUỔI CHIỀU

PHIÊN TOÀN THỂ

Diễn đàn Năng suất Quốc gia 2023 ( 13:30 - 17:00 )
• Diễn đàn Năng suất Quốc gia với chủ đề “Đẩy nhanh công cuộc phát triển của Việt Nam với động lực năng suất - Accelerating Vietnam’s Development with the Productivity Driver”
• Đối thoại chính sách thúc đẩy tăng trưởng năng suất bền vững
• Thông điệp Năng suất 2023

Hội thảo chuyên đề 1 ( 7:30 - 10:00 )
Nâng cao chất lượng quy định, chính sách để thúc đẩy năng suất 
Chi tiết chương trình
Hội thảo chuyên đề 2 ( 10:30 – 12:00 )
Giải pháp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy năng suất 
Chi tiết chương trình
Hội thảo chuyên đề 3 ( 7:30 - 10:00 )
Phát triển nguồn nhân lực nhằm thúc đẩy năng suất
Chi tiết chương trình
Hội thảo chuyên đề 4 ( 10:30 – 12:00 )
Thúc đẩy năng suất chất lượng tại các tỉnh, thành phố 
Chi tiết chương trình
Chi tiết chương trình

THUYẾT TRÌNH VIÊN

Bộ Khoa học và Công nghệ
Đại diện
Đại diện
Tổ chức Năng suất Châu Á – APO
Đại học quốc gia Singapore 
PGS.TS Vũ Minh Khương
Đại diện
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Đại diện
Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO
Đại diện
Ngân hàng thế giới
Diễn đàn có sự tham gia của các diễn giả, chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên môn trong nước và quốc tế như Tổ chức Năng suất Châu Á, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lao động Quốc tế và Lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam
THUYẾT TRÌNH VIÊN CHÍNH

Hướng dẫn đăng ký tham dự

Quí đại biểu vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi tới Ban tổ chức Diễn đàn trước ngày 05/12/2023 qua bưu điện, email theo địa chỉ:
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
Số 8 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Email: vnpi@vnpi.vn


Đầu mối trao đổi thông tin về Diễn đàn
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ cán bộ đầu mối:

Lưu Cẩm Tú: 0904935858 

Nguyễn Thị Hạnh: 0983226097

VỀ DIỄN ĐÀN
CHƯƠNG TRÌNH
THUYẾT TRÌNH VIÊN
ĐỊA ĐIỂM VÀ LIÊN HỆ
ĐĂNG KÝ